Krooshappers

Ontstaan van de Krooshappers

De Krooshappers zijn opgericht in 1974.
Voortkomend uit de jongerenavonden Instuif in en ‘t Fetertje is de vereniging gegroeid naar een club van ca. 100 actieve commissieleden welke jaarlijks  10 feesten organiseren voor de 600 contribuanten.

Naast de feesten heeft de vereniging een groot sociaal karakter. Zo opent het grote carnavalsweekend met een bezoek aan het zorgcentrum, brengt de prins en zijn hofdames attentie bezoeken bij zieken of ouderen die niet meer bij óns kunnen komen en schonk de vereniging en prinsenpaar jaarlijks een donatie aan een goed doel naar keuze.

Onze hoffotograaf

De organisatie van “De Krooshappers” is opgebouwd uit heel veel verschillende commissies. Één van de eennmanscommissies is onze zeer gewaardeerde hoffotograaf. Deze man is tijdens alle momenten van het carnaval paraat om mooie/geinige/onverwachte foto’s te maken. Iedereen moet hem kennen, het is PETER GROENENDIJK. Veel van zijn foto’s zijn ook verwerkt in deze site!

Zoals jullie misschien allemaal al weten is er geen fotokijkmiddag meer in het Krosarium. Met ingang van het seizoen 2007-2008 is ook de foto cd te komen vervallen. Maar…. Er zullen nu meer foto’s online gezet worden in een betere afdruk kwaliteit. Via het zip-logo kan je dan meteen een hele map downloaden.

Het Krooshapperslied

Steeds als de Krooshappers hun entree maken, wordt onder de bezielende leiding van “De Baggerbeugels” het Krooshapperslied ten gehore gebracht.
Het is een lied waarvan de muziek is geleend maar de tekst speciaal op het lijf van de Krooshappers geschreven is door A. Bontekoe.
De tekst is niet moeilijk maar blijkt toch bij veel mensen nog niet geheel onder de knie te zijn, laat staan uit hun mond te komen.
Daarom hier het lied van de Krooshappers:

Klinkt er ineens dit lied, als men elkaar weer ziet.
Dan is aygen sayn,voor geen gesjacherayn.
Je komt hier voor de lol, voor lekker uit je bol.
BOSKOOP-SE KROOSHAPPERS ja dat zijn way,
HE JAY boem-tjing KOM D’R BAY boem-tjing!