Privacybeleid AVG

Gegevensbescherming en privacy

Carnavalsvereniging de Krooshappers streeft ernaar om persoonlijke informatie van bezoekers van haar website en app zoveel mogelijk te beschermen. De veiligheid van informatie die via internet wordt overgebracht kan echter niet worden gegarandeerd. In de volgende paragrafen vindt u een algemene beschrijving van het soort informatie dat de Krooshappers verzameld en van de manier waarop daarvan gebruikt wordt gemaakt.

Wat er bewaard wordt

Carnavals vereniging de Krooshappers heeft in het verwerkingsregister een overzicht met de gegevens die bewaard worden, door wie deze verwerkt worden, waarom deze verwerkt worden, waar deze opgeslagen worden en voor welke termijn. Dit register kan ten alle tijden worden gewijzigd door het bestuur.

Gebruik van informatie

Carnavalsvereniging de Krooshappers verzamelt en verwerkt enkel persoonsgegevens van haar leden en personen die een account aanmaken op de Krooshappers app. De gegevens die worden verwerkt zijn: naam, adres, telefoonnummer, e-mail en adres in verband met ledenadministratie. Daarnaast wordt er via de app informatie verzameld over leeftijd en sekse in verband met het optimaliseren van het programma op verschillende carnavalsavonden.

Carnavalsvereniging de Krooshappers en de bedrijven

waarmee Carnavalsvereniging de Krooshappers samenwerkt, verwerken de persoonsgegevens die u heeft verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website, app en feestavonden te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten en in het algemeen voor interne doeleinden.
Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens, 2018), kan het zijn dat u er recht op hebt om van Carnavalsvereniging de Krooshappers (de verantwoordelijke) een uitdraai te ontvangen van de gegevens die wij over u hebben en eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren.

Indien gewenst kan dit via de ledenadministratie worden opgevraagd en gewijzigd (ledenadministratie@dekrooshappers.nl).

Andere gegevens

Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan Carnavalsvereniging de Krooshappers daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij die websites kunnen verbeteren. Wij kunnen die informatie ook delen met andere dan  Carnavalsvereniging de Krooshappers.

Het gebruik van IP-adressen

Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan uw computer telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl u online was, aan is toegekend.
Carnavalsvereniging de Krooshappers kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elke bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen.

Privacybeleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

Carnavalsvereniging de Krooshappers kan een “cookie” in de harde schijf van uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons informatie geven over het aantal malen dat iemand onze site bezoekt en over wat hij tijdens die bezoeken doet. Cookies zelf bevatten geen persoonsgegevens, maar als u ons dergelijke informatie verschaft, bijvoorbeeld door u bij ons te registreren, dan kunnen deze persoonsgegevens gekoppeld worden aan de in het cookie opgeslagen gegevens.

Beveiliging

Carnavalsvereniging de Krooshappers werkt met beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door firewall- en wachtwoordbescherming. Carnavalsvereniging de Krooshappers treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo wordt er geen gebruik gemaakt van externe servers in het buitenland maar worden alle gegevens intern bij een van onze partners opgeslagen. Om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen gelden strenge regels voor de database van Carnavalsvereniging de Krooshappers. De enige die toegang hebben tot de databases waar gebruikersinformatie is opgeslagen of tot de servers die onze diensten hosten zijn de aangewezen verantwoordelijke van de ledenadministratie. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of verandering van gegevens niet voor zal komen, doen wij er in redelijkheid alles aan om dit te voorkomen.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Carnavalsvereniging de Krooshappers zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Onder de navolgende omstandigheden kan Carnavalsvereniging de Krooshappers echter wel besluiten om uw persoonsgegevens vrij te geven aan derden:
i. soms wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde derden om aan Carnavalsvereniging de Krooshappers ondersteunende diensten te verlenen in verband met haar websites. Carnavalsvereniging de Krooshappers kan deze partijen van tijd tot tijd toegang geven tot uw persoonsgegevens om hen in staat te stellen die diensten aan Carnavalsvereniging de Krooshappers te verlenen. Carnavalsvereniging de Krooshappers verzekert u dat alle bedrijven die dergelijke ondersteunende diensten verlenen door Carnavalsvereniging de Krooshappers worden verplicht om te voldoen aan dezelfde hoge standaard op het gebied van bescherming van persoonsgegevens;
ii. als wij redenen hebben om te geloven dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is om iemand te identificeren, met iemand contact op te nemen of een juridische procedure te starten tegen iemand die Carnavalsvereniging de Krooshappers schade berokkent, heeft berokkend of dreigt te berokkenen, of anderszins inbreuk maakt of dreigt te maken op de rechten van Carnavalsvereniging de Krooshappers of wanneer jegens u of jegens derden onrechtmatig wordt gehandeld ; of
iii. wanneer de wet dit vereist of op verzoek van politie en/of justitie in verband met een onderzoek naar een misdrijf of van burgerlijke of administratieve organen in verband met een aanhangige civiele zaak of een administratief onderzoek, een en ander conform de wet.

Foto en video publicatie

Carnavalsvereniging de Krooshappers maakt gebruik van foto’s voor PR doeleinden. Middels foto’s geef je een snelle illustratie over een evenement of over leuk activiteiten bij de vereniging zijn. Dit betekent dat wij op allerlei momenten foto’s kunnen nemen ter illustratie van onze website, app, nieuwsbrief of fotoalbums op de website of sociale media. Zoals vanzelfsprekend is het voor de vereniging lastig te waarborgen dan iemand die niet op de foto wil tijdens een groot evenement ergens op een foto verschijnt.
Het is dan ook mogelijk om een foto te laten verwijderen binnen een redelijke termijn. Lees hiervoor de paragraaf: “Wijzigingen en verwijderen van persoonsgegevens”.

Wijzigingen en verwijderen van persoonsgegevens

Indien Carnavalsvereniging de Krooshappers het nodig acht, kan zij haar privacy beleid wijzigen. Alle veranderingen in dit privacy beleid zullen terstond via deze pagina worden doorgegeven. Indien u vragen heeft over ons privacy-beleid kunt u contact met ons opnemen via info@krooshappers.nl. U kunt een kopie opvragen van de informatie die wij over u hebben of u kunt uw toestemming aan ons om uw informatie te gebruiken voor de hierboven aangegeven doeleinden te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen op info@krooshappers.nl. Met betrekking tot gepubliceerde foto’s kan ten alle tijden het verzoek worden ingediend om deze te laten verwijderen. Het bestuur zal hier dan binnen een termijn van 3 weken besluiten of hier gehoor aan gegeven zal worden.